MIRAN KAMBIČ
Rodil se je leta 1965 v Ljubljani. Leta 1993 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Od leta 1994 deluje kot samostojni kulturni delavec na področju arhitekturne fotografije. Z njegovimi fotografijami so bile opremljene številne strokovne razstave, knjige in katalogi. Fotografije redno objavlja v domačih in tujih strokovnih revijah.

Born in Ljubljana in 1965. He graduated from the Faculty of Architecture in Ljubljana in 1993. Since 1994 he has been working as a free-lancer in the field of architectural photography. His photographs were used in many professional exhibitions, books and catalogues. His photographs are regularly published in Slovene and international magazines.
Made by Tim Kambič